Lăn-chà Ron mạch

Dụng cụ lăn – chả Ron mạch bằng nhựa, an toàn chính xác và rất dễ sử dụng. Sau khi chà ron bằng bộ bi chà mạch, chúng ta vẫn cần dọn sạch phần thừa còn lại. Chính vì vậy dụng cụ lăn-chà Ron bằng nhựa rất tiện dụng cho công việc này. Bạn hoàn toàn có thể thực hiện việc chà lần cuối bằng dụng cụ này.