PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Thanh toán tiền theo hợp đồng nguyên tắc đã ký giữa khách hàng là Đại Lý và Hãng

Thanh toán tùy theo hình thức

+ Thanh toán tiền mặt cho nhân viên giao hàng

+ Chuyển Khoản