SÚNG BẮN KEO SAVETO PRO

Là loại súng bắn 2 lòng đẩy keo trong 2 túyp với tỉ lệ 1:1. Một trong các món trong bộ dụng cụ thi công keo chà ron gạch. Đẩy cò ra phía trước để mở khoá súng bắn keo và lắp keo vào súng. Cách sử dụng gần tương tự như súng bắn silicon

Dùng keo ron SAVETO để chít mạch có hiệu suất cao hơn nhiều lần nhờ sử dụng súng bắn keo để bơm trực tiếp vào rãnh gạch. Đặc biệt là đường ron của các bề mặt tường gạch hoàn toàn được giữ nguyên.